ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพ

สินค้า บริการ และอุตสาหกรรม

  • ร้านอาหาร
  • นวดแผนไทย
  • ช่างทองและเครื่องประดับ
  • การบริหารสปา ห้องอาหาร พ่อครัว ในโรงแรม