ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์กฎระเบียบที่ควรรู้

การจัดตั้งธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบจดทะเบียนบริษัท
 • สัญญาการครอบครองที่ดินหรือพื้นที่ที่จะใช้ดำเนินธุรกิจ
 • หนังสือรับรองจากธนาคารที่มีเงินฝากขั้นต่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 • หนังสือรับรองการจัดตั้งชื่อบริษัท
 • หนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บริษัทกฎหมายดำเนินการขอจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอจัดตั้งบริษัท
 • ใบตรวจสอบประวัติอาญากรรม
 • สำเนาบัตรประจำของทนายความผู้ที่ได้รับอำนาจ

ขั้นตอน

 1. นำเอกสารทั้งหมดยื่นที่ General Authority for Investment and Free Zone กรุงไคโรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 2. ยื่นจดทะเบียนบริษัทที่สำนักงานจดทะเบียนธุรกิจ
 3. ยื่นขอทะเบียนการดำเนินธุรกิจที่สภาหอการค้าเพื่อขอรับสัญญาจัดตั้งบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม 10 ของทุนจดทะเบียน
 4. นำเอกสารทั้งหมดยื่นต่อ General Authority for Investment and Free Zone เพื่อตรวจสอบขั้นสุดท้าย