ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์กฎระเบียบที่ควรรู้

ต้นทุนทางธุรกิจ

 • ภาษี : บริษัทที่มีรายได้ปีละไม่เกิน 10 ล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 47 ล้านบาท) เสียภาษีร้อยละ 20 ส่วนบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 10 ล้านปอนด์อียิปต์ (ประมาณ 47 ล้านบาท) เสียภาษีร้อยละ 25
 • ภาษีสินค้า : เก็บในอัตราร้อยละ 10
 • ภาษีบริการ : เก็บในอัตราร้อยละ 5-10
 • ค่าแรง : ค่าแรงขั้นต่ำเดือนละ 1,200 ปอนด์อียิปต์ และสูงสุดไม่เกิน 42,000 ปอนด์อียิปต์ ค่าล่วงเวลา ร้อยละ 30 ของค่าแรง ค่าล่วงเวลากรณีต้องทำงานกลางคืน ร้อยละ 70 ของค่าแรง และกรณีที่ใช้แรงงานช่วงวันหยุดพักของแรงงาน (ไม่ใช่วันหยุดประจำสัปดาห์) ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่มอีก 1 เท่าตัว
 • ประกันสังคม : กรณีรับค่าจ้างเป็นรายเดือน นายจ้างต้องจ่ายค่าประกันสังคมร้อยละ 26
 • ค่าเช่าห้องพัก : ชาวต่างชาติเสียค่าเช่าห้องพักอพาร์ตเมนท์ ขนาด 2-3 ห้องนอนประมาณเดือนละ 1,500-2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับทำเล
 • ค่าเช่าที่ดิน : ประมาณตารางเมตรละ 0.8-1.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
 • ค่าเช่าออฟฟิส : พื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตรเสียค่าเช่าตั้งแต่ 500-2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขึ้นอยู่กับทำเล
 • ค่าเช่าโรงงานในเขตชานเมือง : เริ่มต้นตารางเมตรละ 2 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ค่าไฟ : เริ่มตั้งแต่ 0.3-0.83 ปอนด์อียิปต์ต่อกิโลวัตต์ต่อเดือน
 • ค่าน้ำ : บริษัทเสียค่าน้ำลูกบาศ์กเมตรละ 1.10 ปอนด์อียิปต์ ส่วนโรงงานเสีย ลูกบาศ์กเมตรละ 2.45 ปอนด์อียิปต์
 • ค่าโทรศัพท์ : มือถือ นาทีละ 0.14 ปอนด์อียิปต์ โทรศัพท์ landline จ่ายค่าดำเนินการเพื่อขอติดตั้ง700 ปอนด์อียิปต์ และต้องเสียค่าบริการเดือนละ 72 ปอนด์อียิปต์ โดยต้องจ่ายล่วงหน้า 3 เดือน
 • ค่า Internet : ความเร็ว 4 Mbps เดือนละ 380 ปอนด์อียิปต์
 • ค่าน้ำมัน : อ๊อกเทน 95 ลิตรละ 6.25 ปอนด์อียิปต์ อ๊อกเทน 92 ลิตรละ 2.60 ปอนด์อียิปต์ อ๊อกเทน 80 ลิตรละ 1.60 ปอนด์อียิปต์ ดีเซล ลิตรละ 1.80 ปอนด์อียิปต์ ก๊าซรถยนต์ ลูกบาศ์กเมตรละ 1.10 ปอนด์อียิปต์