ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

Prime Minister’s Office

Magles El Shaab St., Kasr El Aini St., Cairo

+20 (2) 2793-5000, +20 (2) 2795-8014, +20 (2) 2795-8035/6
+20 (2) 2795-8048, +20 (2) 2795-8016
pm@cabinet.gov.eg, primemin@idsc.gov.eg

www.egypt.gov.eg, www.cabinet.gov.eg


Ministry of Defense

23 July Street, Kobry El Obba, Cairo

+20 (2) 2260-2566, +20 (2) 2417-3040, +20 (2) 2403-2157/8
+20 (2) 2417-3040, +20 (2) 2290-6004, +20 (2) 2291-6227
mmc@afmic.gov.eg

www.mmc.gov.eg


Ministry of State for Military Production

5 Ismail Abaza Str., Lazoghly, Cairo

+20 (2) 2795-3063, +20 (2) 2792-1590, +20 (2) 2792-1599, +20 (2) 2795-1428
+20 (2) 2263-4427, + 20 (2) 2795-3063, +20 (2) 2792-1336
minlog@momop.gov.eg

www.momp.gov.eg


Ministry of Interior

El Sheikh Rihan St., Bab El Louk, Cairo

+20 (2) 2795-7500, +20 (2) 2795-2300, +20 (2) 2795-5005
+20 (2) 2795-8068, +20 (2) 2796-0682
center@iscmi.gov.eg

www.moiegypt.gov.eg


Ministry of Foreign Affairs

Maspero, Corniche El Nil, Cairo

+20 (2) 2574-9820/1, +20 (2) 2574-9816/7, +20 (2) 2574-6861, +20 (2) 2574-6871
+20 (2) 2574-8822, +20 (2) 2574-9533, +20 (2) 2676-7667
mofainfo@idsc.net.eg, Contact.Us@mfa.gov.eg

www.mfa.gov.eg


Ministry of Justice

Justice & Finance Bldg., Lazoughly Sq., Cairo

+20 (2) 2792-2263/5/7/9, +20 (2) 2795-1176
+20 (2) 2795-8103
mjustice@moj.gov.eg, info@moj.gov.eg

www.moj.gov.eg


Ministry of Parliament Affairs and Transitional Justice

Shoura Council - Peoples Assembly st.Cairo

+20 (2) 2792-2263/5/7/9, +20 (2) 2795-1176
+20 (2) 2795-8103
mjustice@moj.gov.eg, info@moj.gov.eg

www.moj.gov.eg


Ministry of Higher Education and Scientific Research

12 El Falaki St., Cairo 101 Kasr El Aini St., Cairo

+20 (2) 2794-9993, +20 (2) 2795-2155, +20 (2) 2795-0316, +20 (2) 2795-2575
+20 (2) 2794-7502, +20 (2) 2796-2952, +20 (2) 2794-1005
info@mail.emoe.org, info@egy-mhe.gov.eg

www.emoe.org, www.egy-mhe.gov.eg


Ministry of Civil Aviation

Airport Road, Cairo

+20 (2) 2267-8544, +20 (2) 2267-7610, +20 (2) 2267-7612, +20 (2) 2696-8389, +20 (2) 2268-8342/3/5
+20 (2) 2268-8378, +20 (2) 2267-9470
info@civilaviation.gov.eg

http://www.civilaviation.gov.eg


Ministry of Finance

Ministry of Finance Towers, Extension of Ramses Street, Nasr City, Cairo

+20 (2) 2686-0606/7, +20 (2) 2432-3348/40, +20 (2) 2432-3842/10
+20 (2) 2686-1761/1861, +20 (2) 2686-1680
finance@mof.gov.eg, info@salestax.gov.eg

http://www.mof.gov.eg


Ministry of Planning and International Cooperation

8 Adly Street, Cairo Or Salah Salem Road, Nasr City, Cairo

+20 (2) 2390-6027, +20 (2) 2393-5147, +20 (2) 2401-4615/4719, +20 (2) 2391-0008
+20 (2) 2390-8159, +20 (2) 2401-4733/4705
mnafeh@idsc.net.eg, udardeer@hotmail.com

http://www.mop.gov.eg


Ministry of Health and Population

3 Magles El Shaab St., Cairo

+20 (2) 2794-1507, +20 (2) 2794-0526, +20 (2) 2794-0233, +20 (2) 2794-2865, +20 (2) 2794-3462, +20 (2) 2795-7046
+20 (2) 2795-3966
webmaster@mohp.gov.eg

http://www.mohp.gov.eg


Ministry of Trade, Industry and Investment

2 Latin America Street, Garden City, Cairo GAFI: 3, Salah Salem st., Nasr City, Cairo

+20 (2) 2792-1193/4/5, +20 (2) 2794-0089, +20 (2) 2405-5628, +20 (2) 2405-5651, +20 (2) 2405-5452
+20 (2) 2766-7337, +20 (2) 2794-0554, +20 (2) 2794-8025, +20 (2) 2405-5425, +20 (2) 2405-5635
moft@moft.gov.eg, inquiry@mfti.gov.eg, investorcare@gafinet.org

http://www.mfti.gov.eg, http://www.mti.gov.eg, http://www.investment.gov.eg


Ministry of Education

12 El Falaki St., Cairo

+20 (2) 2794-7363, +20 (2) 2794-9993
+20 (2) 2794-7502, +20 (2) 2796-2952
info@mail.emoe.org

http://www.emoe.org


Ministry of Electricity and Renewable Energy

8 Ramses Str., Abbassia Square, Nasr City, Cairo

+20 (2) 2401-2361/2, +20 (2) 2401-2370
+20 (2) 2261-6302
info@moee.gov.eg

http://www.moee.gov.eg


Ministry of Water Resources and Irrigation

1 Gamal Abdel Nasser St., El Warrak, Imbaba, Cairo

+20 (2) 3544-9453/4, +20 (2) 3544-9420
+20 (2) 3544-9470, +20 (2) 3544-9534
minister@mwri.gov.eg

http://www.mwri.gov.eg


Ministry of Communication and Information Technology

KM 28 Cairo, Alexandria Road, Smart Village, Giza

+20 (2) 3534-1010, +20 (2) 3534-1020
+20 (2) 3537-1111
ir@mcit.gov.eg

http://www.mcit.gov.eg


Ministry of Agriculture and Land Reclamation

1 Nadi El Seid Str., Dokki, Giza

+20 (2) 3337-2677, +20 (2) 3337-3388, +20 (2) 3337-2970, +20 (2) 3761-5059
+20 (2) 3749-8128, +20 (2) 3337-2435
info@agr-egypt.gov.eg

http://www.agr.gov.eg


Ministry of Tourism

23 Ramsis Str., Conferences Center, Nasr City, Cairo

+20 (2) 2682-8456/7, +20 (2) 2682-8415, +20 (2) 2683-8777, +20 (2) 2683-9968, +20 (2) 2684-1707, +20 (2) 2261-1732, +20 (2) 2262-3317
+20 (2) 2685-9551, +20 (2) 2685-9463, +20 (2) 2263-7199
info@egypttourism.org

http://www.egypttourism.org, http://www.egypt.travel


Ministry of Information

Radio and Television Broadcasting Building- Maspiro Corniche El Nil, Cairo

+20 (2) 2574-8496, +20 (2) 2574-9542, +20 (2) 2574-7120, +20 (2) 2575-7164
+20 (2) 2575-8781, +20 (2) 2574-6928
info@moinfo.gov.eg

http://www.minfo.gov.eg


Ministry of Housing, Utilities and New Communities

1 Ismail Abaza St., off Kasr El Aini St., Cairo

+20 (2) 2792-1574/6, +20 (2) 2792-1440/1/2
+20 (2) 27921423, +20 (2) 3336-7179
info@housing-utility.gov.eg

http://www.moh.gov.eg


Ministry of Supply and Internal Trade

99 Elkasr Eleeny Street, Cairo

+20 (2) 2795-7606, +20 (2) 2795-7613, +20 (2) 2795-3338, +20 (2) 2763-3443, +20 (2) 2763-3223, +20 (2) 2763-3833
+20 (2) 2795-6835
info@mss.gov.eg

http://www.msit.gov.eg


Ministry of State for Antiquities Affairs

3 Al Adel Abu Bakr St. Zamalek

+20 (2) 2735-8761, +20 (2) 2735-6045, +20 (2) 2737-1724
+20 (2) 2735-7239

Ministry of Religious Endowments (Awkaf)

Sabry Abou Alam St., Bab El Louk, Cairo

+20 (2) 2393-3011, +20 (2) 2392-9403, +20 (2) 2392-6155
+20 (2) 2392-9828, +20 (2) 2392-6155
askme@islamic-council.org, askme@islamic-council.com

http://www.awkaf.org


Ministry of Environmental Affairs

30 Misr-Helwan Agricultural Road, Behind Sofitel Hotel, Maadi, Cairo

+20 (2) 2525-6442, +20 (2) 2525-6462
+20 (2) 2545-6450, +20 (2) 2525-6490
eeaa@eeaa.gov.eg

http://www.eeaa.gov.eg


Ministry of Culture

2 Shagaret El Dor St., Zamalek, Cairo

+20 (2) 2738-0761/2, +20 (2) 2748-5065, +20 (2) 2748-6957
+20 (2) 2735-3947, +20 (2) 2735-6449
ecm@idsc.gov.eg

http://www.ecm.gov.eg


Ministry of Manpower and Immigration

3 Youssef Abbas St., Nasr City, Cairo

+20 (2) 2260-9363/4/5/6, +20 (2) 2260-9359, +20 (2) 2260-2199
+20 (2) 2303-5332, +20 (2) 2261-8019
info@mome.gov.eg, manpower@mome.gov.eg

http://www.emigration.gov.eg, http://www.manpower.gov.eg


Ministry of Petroleum and Metallurgical Wealth

1 Ahmed El Zomor Str., Nasr City, Cairo

+20 (2) 2670-6401/2/3/4/5
+20 (2) 2670-6419, +20 (2) 2274-6060
mop@egyptonline.com, info-emp@emp.gov.eg

http://www.petroleum.gov.eg


Ministry of Social Solidarity

19 Maraghi St., Agouza, Giza

+20 (2) 3337-5404, +20 (2) 3337-0039
+20 (2) 3337-5390
msi@idsc.gov.eg

http://www.ngolaw.org.eg


Ministry of Local Development and Administrative Development

4 Shooting Club St., Dokki, Cairo 13 Salah Salem St., Nasr City, Cairo

+20 (2) 2401-4719, +20 (2) 3306-7082, +20 (2) 2749-7470, +20 (2) 2400-0226, +20 (2) 2402-3770, +20 (2) 2275-5086
+20 (2) 2401-4733, +20 (2) 3749-7788, +20 (2) 2262-8003, +20 (2) 2400-0146
mld.eg@hotmail.com, info@ad.gov.eg

http://www.mold.gov.eg, http://www.mop.gov.eg, http://www.ad.gov.eg


Ministry of Transportation

105 Kasr El Aini St., Cairo

+20 (2) 2795-5562/3/6/7
+20 (2) 2795-5564

http://www.mot.gov.eg


Ministry of Youth and Sports

Road 26 July, Sphinx Sq., Al Mohandessin, Giza

+20 (2) 3346-5080, +20 (2) 3346-1113, +20 (2) 3346-8859, +20 (2) 3364-9661

Road 26 July, Sphinx Sq., Al Mohandessin, Giza

+20 (2) 3346-5080, +20 (2) 3346-1113, +20 (2) 3346-8859, +20 (2) 3364-9661
+20 (2) 3302-5400, +20 (2) 3302-1855
support@youth.gov.eg, info@emss.gov.eg

http://www.emss.gov.eg


Arab Organization for Industrialization (AOI)

Marshal Abdel Aziz Sif Eldin, Chairman Kilo 4.5, Cairo-Suez Road

+20 (2) 22673635, + 20 (2) 22672634, +20 (2) 22672297, 19334
+20 (2) 2482-6010
ahihqer@gmail.com

www.aoi.com.eg/aoieng/


The Egyptian Financial Supervisory Authority

Smart Village, Building 5A-84B, Km 28 Cairo-Alexandria Desert Road, Giza, Postal Code 12577

+20 (2) 3537 0040, 2576 2994, 2575 8822, 2579 0949

www.cma.gov.eg/cma/jtags/english/default_en.jsp


Central Agency for Public Mobilization & Statistics (CAPMAS)

Salah Salem St., Nasr City, Cairo

+20 (2) 2402-4632 2402-1559, 2402-2575,
+20 (2) 2402-4099

www.capmas.gov.eg


Central Bank of Egypt

31 Kasr El Nil St., Cairo

+20 (2) 2392-6211, +20 (2) 2392-6108,
+20 (2) 2392-5045, +20 (2) 2392-6361

www.cbe.org.eg


Immigration & Egyptians Abroad Administration

96 Ahmed Orabi St., Mohandessin

+20 (2) 3303-6431, +20 (2) 33036433, +20 (2) 33463496
+20 (2) 3303-5332, +20 (2) 3346-3497


New Community Authority

Housing Bldg., 1 Ismail Abaza St., Cairo

+20 (2) 3851 9875/6/9,
+20 (2) 2792-1408

Sales Tax Authority

4 El Tayaran St., Nasr City, Cairo 26 El-Obour Bldg., Nasr City, Cairo

+20 (2) 2403-4893 / 96, +20 (2) 2405-0536 / 35,
+20 (2) 2401-2702

www.salestax.gov.eg


Social Fund for Development (SFD)

120 Mohey El Din Aboul Ezz St., Dokki, Giza

+20 (2) 16733, 3336 4371, +20 (2) 3336 4873,
+20 (2) 333612985

www.sfdegypt.org


Cairo Alexandria Stock Exchange

4A El Sherifien St., Downtown, Cairo

+20 (2) 2395-9200, +20 (2) 2392-8698, +20 (2) 2392-1402 / 47
+20 (2) 2395-5799

www.egyptse.com/English/homepage.aspx


Suez Canal Authority

6 Lazoghly St., Garden City, Cairo

+2 064 3392473
+2 064 3392867
planning@suezcanal.gov.eg

www.suezcanal.gov.eg


Telecom Egypt

Smart Village, Building B7 Km 28 Cairo-Alexandria Desert Road, Giza

+20 (2) 3131-5011/12/13
+20 (2) 3131-5015
Chairman@telecomegypt.com.eg

www.telecomegypt.com.eg/home-en.asp


Federation of Egyptian Chambers of Commerce

4 Midan El Falaki St., Cairo 31 Chamber of Commerce St., Mahtet El-Raml, Alexandria

+20 (2) 2795-3677, +20 (3) 483-7808
+20 (2) 2795-1164, +20 (3) 487-3806
info@fedcoc.org.eg

www.fedcoc.org.eg


Cairo Chamber of Commerce

4 Midan El Falaki St., Cairo

+20 (2) 2795-8261, +20 (2) 2794-0720
+20 (2) 2794-4328, +20 (2) 2797-9916

www.cairochamber.org.eg


Alexandria Chamber of Commerce

78 Abdel Salam Aref St., Gylim, Alexandria

+20 (3) 483-7808, +20 (3) 582-5400
+20 (3) 483-7806, +20 (3) 583-7973
Alexandria_chamber@yahoo.com

Assiut Chamber of Commerce

23rd of July St., Assiut

+20 (88) 2332082, +20 (88) 229-8010
+20 (88) 234-6044

Aswan Chamber of Commerce

77 Corniche El Nil St., Aswan

+20 (97) 232-3902, +20 (97) 230-3084
+20 (97) 230-3084, +20 (97) 230-1177
www.aswan.gov.eg/english/default.htm


Beni Suef Chamber of Commerce

Mamdouh Fissal St., Mokebel District, Beni Suef

+20 (82) 232-2094, +20 (82) 232-2379
+20(82) 232-2094

Damietta Chamber of Commerce

Saad Zaghloul St., Damietta

+20 (57) 223-0632
+20 (57) 223-0632
www.domyat.gov.eg/English/index.htm


El Beheira Chamber of Commerce

Midan El Seah, El Gomhouria St., Damanhour

+20 (45) 331-8207
+20 (45) 331-7531

El Dakahleya Chamber of Commerce

El Bahr St, El Mansoura Box: 13C

+20 (50) 231-2720
+20 (50) 231-0670

El Fayoum Chamber of Commerce

El Sad El Aley St., El Fayoum

+20 (84) 633-2148, +20 (84) 636-4011
+20 (84) 633-2148

El Giza Chamber of Commerce

6 El Ghorfa El Tegarya St., Giza, Cairo

+20 (2) 3572-1761
+20 (2) 3776-5622

El Kaliobia Chamber of Commerce

El Moderia St., Midan Saad Zaghloul, Banha

+20 (13) 325-2177, +20 (13) 322-7541
+20 (13) 322-7760

El Menia Chamber of Commerce

El Tegara St., El Menia

+20 (86) 236-3496, +20 (86) 236-3266
+20 (86) 235-6885

El Menofia Chamber of Commerce

Ibn El Fared St., Shebeen El Koum, Menofia

+20 (48) 222-1511, +20 (48) 222-8889
+20 (48) 222-6611, +20 (48) 222-6128

El Wadi El Gedid Chamber of Commerce

Port Said St., El Wahat

+20 (92) 792-1528
+20 (92) 793-6955, +20 (92) 792-1528

Gharbeya Chamber of Commerce

7 El Geish St., Tanta, Gharbeya

+20 (40) 330-4090, +20 (40) 335-4422
+20 (40) 330-3793

Ismalia Chamber of Commerce

163 Saad Zaghloul St., Ismailia

+20 (64) 391-1663
+20 (64) 391-5974

Kafr El Sheikh Chamber of Commerce

Al Geesh St. Al Zawi Building, Kafr El Sheikh

+20 (47) 323-4191, +20 (47) 325-9529
+20 (47) 321-3434

Matrouh Chamber of Commerce

Port Said St., Marsa Matrouh

+20 (46) 493-6227, +20 (46) 493-5864
+20 (46) 493-5864

North Sinai Chamber of Commerce

El Geish St., El Ariesh

+20 (68) 336-0327
+20 (68) 335-7834

Port Said Chamber of Commerce

Chamber of Commerce Building, Mohamed Ali St., Port Said

+20 (66) 322-2733, +20 (66) 323-6141
+20 (66) 334-5542, +20 (66) 334-9419

Qena Chamber of Commerce

El Goumhouria St., Qena

+20 (96) 533-2690
+20 (96) 533-2690

Sharkia Chamber of Commerce

18 El Galaa St., El Zagazig

+20 (55) 234-9744, +20 (55) 230-2423
+20 (55) 230-2423

Sohag Chamber of Commerce

El Kesaria El Sharki St., Sohag

+20 (93) 232-3036, +20 (93) 231-3542
+20 (93) 232-3036, +20 (93) 231-3542

South Sinai Chamber of Commerce

El Tour City

+20 (69) 377-3331, +20 (69) 366-1237
+20 (69) 377-6886, +20 (69) 377-3331

Suez Chamber of Commerce

47 Salah El Din El Ayoubi St., Suez

+20 (62) 333-1351, +20 (62) 333-1352
+20 (62) 333-1351

The Red Sea Chamber of Commerce

Dahab Mall, Hurghada

+20 (65) 354-9298
+20 (65) 354-9298

Federation of Egyptian Industries

1195 Corniche El Nil St., Cairo

+20 (2) 2579-6590/1/2, +20 (2) 2579-7074/5/6
+20 (2) 2579-6694, +20 (2) 2576-6672
info@fei.org.eg, mzaki_elsewedy@fei.org.eg
www.fei.org.eg


Chamber of Building Materials Industries

1195 Corniche El Nil St., Cairo

+20 (2) 2578-4638, +20 (2) 2575-5166, +20 (2) 2576-7415
+20 (2) 2576-7304, +20 (2) 2575-5149
cbmegypt@yahoo.com

Chamber of Cereals, Grains, & Related Products

1195 Corniche El Nil St., 7th Floor, Cairo

+20 (2) 2579-8901
+20 (2) 2579-8971
info@cerealsegg.org

Chamber of Chemical Industries

1195 Corniche El Nil St., 7th Floor, Cairo

+20 (2) 2579-7021
+20 (2) 2575-6117
chamberchemicaeg_c@yahoo.com

www.cci-egy.com


Chamber of Cinema Industry

1195 Corniche El Nil St., 11th Floor, Cairo

+20 (2) 2578-5111, +20 (2) 2578-5222
+20 (2) 2578-5999
egy_cinemachamber@hotmail.com

Chamber of Engineering Industries

1195 Corniche El Nil St., 10th Floor, Cairo

+20 (2) 2577-4334, +20 (2) 2577-4112
+20 (2) 2577-0889
info@ceiegypt.org

www.ceiegypt.org


Chamber of Food Industries

1195 Corniche El Nil St., 8th Floor, Cairo

+20 (2) 2574-8627
+20 (2) 2574-8312
info@egycfi.org.eg, ytinawy@egycfi.org.eg

www.egycfi.org.eg


Chamber of Information Technology & Communication Industry

47, Dr.Hassan Aflatoun St., Golf ground, Cairo

+20 (2) 2690-8111, +20 (2) 3534-6078
+20 (2) 2690-8887, +20 (2) 3534-6061
cit@cit-fei.org.eg

www.cit-fei.org

Chamber of Leather Industry

1195 Corniche El Nil St., 7th Floor, Cairo

+20 (2) 2576-5632, +20 (2) 2576-5404, +20 (2) 2575-9338
+20 (2) 2576-5632, +20 (2) 2576-5404
info@leatheregypt.com

www.leatheregypt.com


Chamber of Leather Tanning

1195 Corniche El Nil St., Cairo

+20 (2) 2577-3915
+20 (2) 2577-9676
clt@idsc.net.eg

Chamber of Metallurgical Industries

1195 Corniche El Nil Street, 10th Floor, Cairo

+20 (2) 2577-4667
+20 (2) 2577-4556
cmieg@idsc.net.eg

www.cmiegypt.org


Chamber of Petroleum & Mining

8 El Batal Ahmed Abdel Aziz Str., Abdeen, Cairo

+20 (2) 2392-6462
+20 (2) 2393-0098
pet.min.ch@fei.org.eg

Chamber of Pharmaceutical, Cosmetics & Appliances Industries

26A Sherif St., Immobilia Bldg., Cairo

+20 (2) 2393-7270, +20 (2) 2393-7260
+20 (2) 2393-7260
pharmaceutical@hotmail.com

Chamber of Printing Industries

1195 Corniche El Nil St., Cairo

+20 (2) 2577-0451
+20 (2) 2577-7925
cpi@link.com.eg

Chamber of Private Sector Healthcare Providers

34, Syria St., Mohandessen, Giza,13th Floor

+20 (2) 33374307
+20 (2) 33374307
hcp_chamber@fei.org.eg

Chamber of Textile Industries

1195 Corniche El Nil St., 6th Floor, Cairo

+20 (2) 2579-3289
+20 (2) 2579-3289
ECTI@fei.org.eg

Chamber of Wood Working & Furniture Industries

1195 Corniche El Nil St., 9th Floor, Cairo

+20 (2) 2577-1778
+20 (2) 2577-0358

Alexandria Business Association (ABA)

52 Avenue El Horria, Fouad St., Alexandria

+20 (3) 484-8978, +20 (3) 484-8979
+20 (3) 487-2411, +20 (3) 487-2206
foreignaffairs@aba.org.eg

www.aba.org.eg


Borg El Arab Investors Association

First Industrial Zone, Borg El Arab, Alexandria

+20 (3) 459-3650, +20 (3) 459-2075, +20 (3) 366-8826
+20 (3) 459-3650, +20 (3) 459-2075, +20 (3) 366-8826
invest.borg@yahoo.com

www.borgassoc.org


Egyptian Businessmen’s Association (EBA)

21 Giza St., Nile Tower, Giza, Cairo

+20 (2) 2573-6030, +20 (2) 2572-3020, +2-0100-538-4604, +20 (100) 538-4605
+20 (2) 2572-3855, +20 (2) 2573-7258
eba@eba.org.eg

www.eba.org.eg


Egyptian Small Enterprise Development Foundation

13 Salem Salem St., El Agouza, Giza, Cairo

+20 (2) 3336-3980/1/2, +20 (2) 3336-0452
+20 (2) 3336-3983
esed00@hotmail.com

www.esed.eg.org


Egypt’s International Economic Forum

509 Road 10, Off Road 9, Mokatam, Cairo

+20 (2) 25086925, +20 (2) 25086873 / 4
+20 (2) 2508-6859
eief@eieforum.org

www.eieforum.org


Sadat City Investors Association

P.O. Box 104, Sadat City

+20 (2) 048 2601614/ 2602992
+20 (2) 048 2601468
info@sadat-city.com

www.sadat-city.com


Tenth of Ramadan Investors Association

10th of Ramadan City, Banks District, Kafrawy Garden, P.O. Box 73

+20 (15) 372-750/1/2
+20 (15) 363-413
info_triaeg@yahoo.com

Abu-Ghazaleh Legal

51 Hegaz Street, Mohandesseen, Cairo

2304-5256, 2347-9952
2344-5729

Type of Practice : Civil Damages, Foreign Investment, Estates and Taxes, Contracts,
Corporation, Patents/Trademarks/Copyrights.


Dr. Gen. Adel Afify & Dr. Ibrahim Ahmad Ibrahim Firm Law

27 Abdel Wahab El-Kady St., El Oroby, Heliopolis, Cairo

2418-7070
2418-7070
adel.afify@gmail.com, dr_ibrahim_egy@hotmail.com

Type of Practice : Family Law (Adoptions, Child Custody, Marriage/Divorce), Contracts, Egyptian Immigration/ Egyptian Migration/ Egyptian Passports/ Egyptian Nationality/ Egyptian Citizenship, Corporations, Labor Relations.


Ashraf Law Firm

2 First May Bldg., Nasr City, Cairo

2405-3114, 010-6705700
ashraflawfirm@hotmail.com

Type of Practice : Civil Damages, Taxes, Banking/Financial, Contracts and Foreign
Investments, Registering, Protect Trademarks/Copyrights.


Assem & Associates Law Office

4 Abdel Meguid El Remaly, Bab El Louk, Cairo

2795-8435, 2794-7639
2794-7639
kassem@assemlaw.com, vgobran@assemlaw.com

Type of Practice : Family Law (Marriage/Divorce, Child Custody, Inheritance), Civil Law (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation, Contracts, Arbitration), Land & Property Reclamation, Trade Marks Registration and Protection.


Baghdadi Law Firm

39 Kasr El Nil, Cairo

2392-4450, 2392-4668
2392-0636

Type of Practice : Criminal Law, Family Law (Marriage/Divorce, Child Custody,
Adoption, Inheritance), Civil Law (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation, Contracts, Arbitration)


Baker & McKenzie

World Trade Center, 1191 Corniche El Nil, 18th floor

2579-1801-6
2579-1808

Type of Practice : International Corporate, Arbitration, Commercial Law and Opening\
presence in Egypt.


Denton Wilde Sapte Law Firm

9 Shagaret El Dor, Zamalek, Cairo

2735-0574
2736-7717
cairo@dentonwidlesapte.com

www.dentonwildesapte.com

Type of Practice : Establishing a presence in Egypt, Selling into Egypt from abroad, Importing and Exporting, Free Trade Zones, Capital Markets, The Courts and Civil Procedures, Arbitration, Employment, Intellectual Property, Real Property, Taxation-General Principles, Contractor’ s and Architects’ Liabilities, Privatization.


ElDib Advocates Firm

20 Aisha El Taymourieh St., Garden City, Cairo

2793-4000
2793-4777
mail@eldib.com, amr.eldib@eldib.com

www.eldibadvocates.com

Type of Practice : Criminal Law, Family Law (Marriage/Divorce, Inheritance), Civil Law (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial Law (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation, Contracts, Arbitration), Maritime Law, Taxation, Customs and Excise, Auto accidents.

Emad Helmy Said Law Firm

15 El Marashly Street, Zamalek, Cairo

2737-4373/2737-4374
2737-2367
emad@emadlawfirm.com

www.emadlawfirm.com

Type of Practice : Foreign Investment, Registering Estates, Corporation, Patents/ Trademarks/Copyrights.


Latif El-Assal Law Firm

33 Sherif St., Cairo

2393-9284
2390-6369
heba_elassal@yahoo.com

Type of Practice : Criminal Law, Family Law (Marriage/Divorce, Child Custody,
Adoption, Inheritance), Civil Law (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial (Estate/Property, Incorporation, Contracts and their registration, Arbitration), National & International Business Law, Administration Law/Transport and Insurance Law


Garana Law Office

8 Gawad Hosni st, Abdeen, Downtown, Cairo

2392-6441, 2392-6560
2393-8950
lawfirm@garanalaw.com

Type of Practice : Criminal Law, Family Law (Marriage/Divorce, Inheritance), Civil Law/Damages, (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial (Estate/Property, Intellectual Property, Incorporation, Contracts, Arbitration), Foreign Investment, Maritime, Banking, Tax Law, Trade Mark, Debt Collections, Auto Accidents


Zaki Hashem & Partners Law Office

23 Kasr El Nil St., Cairo 11211

2393-3766
2393-3585

Type of Practice : Civil Law (Labor), Commercial (Estate/Property, Intellectual Property, Incorporation, Contracts, Arbitration)


Ibrachi & Dermarkar Office

16 Hussein Wassef St., Mesaha Square, Dokki, Cairo

3760-4592
3760-4593

Type of Practice : Commercial Law (Estate/Property), Intellectual, Property/Patents,  Incorporation, Contracts, Arbitration, Taxes, Banking/Financial


Karim Adel Kamel Ghobrial Law Office

41 Abdel Khalek Sarwat St., Cairo 6

2391-4344
2391-3854
karim@karimadel.com

www.karimadel.com

Type of Practice : Family Law (Inheritance), Civil Law (Civil Damages and Auto accidents) Labor, Personal Injury, Collection of unpaid Debts), Commercial Law (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation, Contract, Arbitration, Bankruptcy, Trademark)


Kosheri, Rashed & Riad Law Firm

16A Maamal El Sokkar St., Garden City, Cairo 11451

2795-4795, 27959228
27958521
mailbox@krr-law.com

www.krr-law.com

Type of Practice : Family Law (Inheritance), Civil Law (Labor), Insurance and Foreign Claims, Commercial (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation. Contracts, Arbitration), Auto Accidents


Mohamed Ashraf Fathy

2 First of May Bldg., Apt 311, Nasr City, Cairo

2270-8490
2270-8490
ashraflawfirm@hotmail.com

Type of Practice : Civil Cases, Personal status, Criminal cases, Labor cases, Arbitration, Prepare/Review/Help Contracts and Agreements.


Nadoury & Nahas Law Firm

7 Lazoughli St., Isis Building, Suite 35, Garden City, Cairo

2795-9658
2795-0080

Type of Practice : Family Law (Marriage/Divorce, Adoptions, Child Custody, Inheritance), Civil Law (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial Law (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation, Contracts, Arbitration), Maritime & Aviation Law, Auto Accidents.


Sarwat Abdel Shahid Law Firm

20B Adly St., P.O. Box 858, Ataba, Cairo 11511

2392-9224, 2391-7511, 2393-5393
2393-5447
sarwat@shahidlaw.com

www.shahidlaw.com

Type of Practice : Commercial Law (Estate/Property, Intellectual Property/Patents, Incorporation, Contracts, Arbitration), Joint Ventures, Investments, Privatizations, Mergers & Acquisitions, Banking, Insurance, General Litigations & Enforcement of Foreign Judgments & Arbitral Awards.


Sharaf Law Firm

33 Iraq St., Off Shihab, Mohandesin, Cairo

3748-6041
3761-3666, 37485075
sharaflawfirm@gmail.com

www.sharaflawfirm.com

Type of Practice : Criminal Law, Family Law (Marriage/Divorce, Child Custody, Adoption, Inheritance), Civil Law (Wrongful Death, Labor, Personal Injury), Commercial Law (Estate/Property Intellectual Property/Patents, Taxes, Insurance, Incorporation, Contracts,
Arbitration), Auto Accidents.


Wahid Hassan Law Firm

98 El Nile Street, Cairo

3335-8047, 3335-4748
3336-7233 8
wahid@wahid-law.com


Laws Answer

8 Huda Shaarawy Street, Bab El Louk, Down Town, Cairo, Egypt

010-0301-4195
202-2643-2520
mail@lawsanswer.com

www.lawsanswer.com


Hegazy & Associates

8 Saleh Eldin Street, Zamalek 11211, Cairo, Egypt

202-2736-2315
202-2736-2915
info@hegazylaw.com

www.hegazylaw.com