ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์ข่าวเด่น

นายกอียิปต์ประกาศจะปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อนักลงทุนต่างชาติ

นายกอียิปต์ประกาศจะปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อนักลงทุนต่างชาติ

นายกรัฐมนตรีอียิปต์ยอมรับว่า กฎระเบียบด้านการลงทุนของอียิปต์ยังเป็นอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติ และจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและจูงใจนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอียิปต์มากขึ้น

ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติประสบปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบการลงทุน การขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอียิปต์ รวมทั้งระยะเวลาการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติขาดแรงจูงใจที่จะเข้ามาลงทุนในอียิปต์

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีอียิปต์เชื่อว่า หลังการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้กระชับ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้นแล้ว จะทำให้นักลงทุนต่างชาติกลับเข้ามาลงทุนในอียิปต์เพิ่มมากขึ้น ส่วนระยะเวลาการรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบนั้น ไม่ได้ระบุชัดเจน แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

10/28/2014กลับหน้าหลัก