ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจไทยในพื้นที่

  • ร้านอาหารไทย
  • พ่อครัว
  • พนักงานสปา
  • พนักงานร้านอาหารในโรงแรม
  • ช่างทำทองและเครื่องประดับ