ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม

  • อาหาร
  • สินค้าอาหารและเครื่องปรุงต่าง ๆ ในซุปเปอร์มาร์เก็ต