ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์เกร็ดการทำธุรกิจ

พฤติกรรมผู้บริโภค

  • ราคาเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าของชาวอียิปต์มากกว่าคุณภาพของสินค้า
  • ชาวอียิปต์ส่วนใหญ่ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยมาก แต่ก็เปิดรับสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งเสื้อผ้าและอาหาร แต่ทั้งนี้ ต้องมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
  • ชาวอียิปต์จะใช้จ่ายด้านอาหารและเสื้อผ้าจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา เช่น การสิ้นสุดการถือศีลอด การฉลองช่วง Eid ช่วงแสวงบุญ เป็นต้น