ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์รู้จักเรา

สินค้าและอุตสาหกรรมที่เป็นนโยบายเศรษฐกิจในภาพรวม


พลังงานเชื้อเพลิง


เกษตร โดยเฉพาะข้าวสาลี ฝ้าย ข้าวโพด ถั่ว ผักผลไม้


อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เครื่องหนังและผ้าดิบ การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว เคมีภัณฑ์ ซีเมนต์ เหล็ก ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า