ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์รู้จักเรา

การลงทุนจากต่างประเทศ

FDI ในอียิปต์มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของภาคการลงทุน แต่ได้ตกต่ำลงมาตามลำดับนับตั้งแต่มีเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงในทางการเมือง โดยในปี 2550 อียิปต์มี FDI มากที่สุด คือ 13.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และลดลงต่ำเหลือ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในอียิปต์ในปี 2554 เป็นต้นมา โดยในไตรมาสแรกของปี 2557 อียิปต์มี FDI อยู่ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากกลุ่มประเทศอาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต กาตาร์)


Foreign Direct Investment (FDI) in Egypt

ปี (ค.ศ.) มูลค่า (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
2006/2007 11.1
2007/2008 13.2
2008/2009 8.1
2009/2010 6.8
2010/2011 2.2
2011/2012 4
2012/2013 5.2
2013/2014 (ก.ค.-มี.ค.) 4.69