ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในอียิปต์รู้จักเรา

ภาพรวมประเทศอียิปต์ข้อมูลทั่วไป

ชื่อทางการ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (Arab Republic of Egypt)
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดอิสราเอล ทิศตะวันออกติดทะเลแดง ทิศใต้ติดซูดานและทิศตะวันตกติดลิเบีย มีแม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศ
พื้นที่ 1,001,450 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน 995,450 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่เป็นน้ำ 6,000 ตารางกิโลเมตร พรมแดนทางพื้นดินยาว 2,450 กิโลเมตร พื้นที่เพาะปลูก 36,964 ตารางกิโลเมตร
เมืองหลวง กรุงไคโร (Cairo) มีประชากรอาศัย 8.9 ล้านคน
ภูมิอากาศ อากาศแห้งแล้งแบบทะเลทราย มีฝนตกน้อย
เชื้อชาติ อียิปต์ (ร้อยละ 98) เบดูอิน (ร้อยละ 1) และอื่น ๆ (ร้อยละ 1)
ประชากร 86,502,500 คน (2557)
ช่วงอายุและสัดส่วนของประชากรประกอบด้วย
- อายุ 0-14 ปี ร้อยละ 31 (เป็นเพศชาย 13.5 ล้านคน เพศหญิง 12.5 ล้านคน)
- อายุ 15-64 ปี ร้อยละ 64 (เป็นเพศชาย 27.4 ล้านคน เพศหญิง 26.5 ล้านคน)
- อายุ 65 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4 (เป็นเพศชาย 1.8 ล้านคน เพศหญิง 1.9 ล้านคน)
อัตราการเติบโตของประชากร ร้อยละ 2.6
ศาสนา อิสลาม นิกายสุหนี่ (ร้อยละ 90) คริสเตียนคอปติก (ร้อยละ 9) และอื่น ๆ ร้อยละ 1
ภาษา อาหรับเป็นภาษาราชการ ภาษาต่างประเทศที่ใช้ทั่วไปในกลุ่มผู้ที่มีการศึกษาสูง ได้แก่ อังกฤษและฝรั่งเศส (อัตราการรู้หนังสือ ร้อยละ 17.7)
สกุลเงิน ปอนด์อียิปต์ (Egyptian Pound – EGP หรือ LE) โดย 1 ปอนด์อียิปต์มีค่าเท่ากับประมาณ 4.7 บาท
วันชาติ 23 กรกฎาคม (Revolution Day)
ประมุข ประธานาธิบดี Abdel Fattah Al Sisi (รับตำแหน่งวันที่ 8 มิถุนายน 2557)
นายกรัฐมนตรี นาย Ibrahim Mahlab

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ


GDP 551.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2556)
GDP per capita 6,600 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2556)
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2 (ปี 2556)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 15 (ปี 2556)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 10 (ปี 2556)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับประมาณ 7.35 ปอนด์อียิปต์
หนี้สินเงินตราต่างประเทศ 45,753 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2556)
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 2,367 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2556)
การสำรองทองคำ 75.61 ตัน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล -14% ของ GDP (ปี 2556)
ปีงบประมาณ 1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน